Hogerop

  Studenten

Slaagkansen van studenten verhogen door te werken aan sociale en academische integratie. Een interculturele studentenvereniging, die samenwerkt met de opleiding werd opgestart. Ondertussen worden de activiteiten door de studenten zelfstandig georganiseerd, voorbereid en uitgevoerd.

Laura VereeckenHogerop

Vorming op maat

  Leerkrachten / Leren

De Schoolbrug biedt heel wat vormingen op maat aan van onderwijs in grootstedelijke context. De vormingen kunnen aangepast worden: van (personeels)vergaderingen, netwerkoverleg en pedagogische studiedagen tot het ontwikkelen en implementeren van materialen en methodieken.

voltaVorming op maat