cuteboyfocus1

De Kleine Scholier

  Leren / Ouders

Maandelijks komen ouders van de derde kleuterklas samen in de school van hun kleuter. De bijeenkomst start met een infomoment over de ontwikkeling van een kleuter en hoe kinderen spelend leren. Er wordt een kijkmomentje in de klas georganiseerd. De waarde van het kleuteronderwijs en het belang van stimulansen voor de ontwikkeling van een kleuter worden sterk in de verf gezet.  De ouders krijgen de nodige tips om thuis een leerbevorderend klimaat te scheppen.

voltaDe Kleine Scholier

De Speeltrein

  Leren / Ouders / Studenten

Studenten uit de hogeschool stimuleren thuis de brede leer – en leefomgeving. Met de ouder (meestal de moeder) werkt de student aan vaardigheden die nodig zijn om haar kind(eren) de nodige stimuli en ondersteuning te kunnen bieden. Bij het kind wordt de ontwikkeling op speelse wijze gestimuleerd. In beide gevallen worden er slechts impulsen daartoe gegeven. Het eigenlijke werk moet verder door ouder en kind gebeuren. Enkel scholen die ‘De Kleine Scholier’ organiseren, komen in aanmerking voor De Speeltrein.

voltaDe Speeltrein

Samen School Maken

  Leren / Ouders

In samenwerking met Vorming Plus bieden we een traject aan dat scholen op weg helpt om zelfstandig een oudergroep te organiseren. Tijdens 15 ouderbijeenkomsten krijgt de school de kans om de nodige kennis en vaardigheden op te doen om zelfstandig aan de slag te gaan.  

voltaSamen School Maken

Alle ouders aan zet

  Leerkrachten / Ouders

Samen met de school organiseren we ontmoetings- en participatiemomenten voor ouders. We werken een aanbod uit dat ingaat op de noden van beide partijen.

voltaAlle ouders aan zet

Vorming op maat

  Leerkrachten / Leren

De Schoolbrug biedt heel wat vormingen op maat aan van onderwijs in grootstedelijke context. De vormingen kunnen aangepast worden: van (personeels)vergaderingen, netwerkoverleg en pedagogische studiedagen tot het ontwikkelen en implementeren van materialen en methodieken.

voltaVorming op maat

Vrijwilligers

  Kinderopvang / Taal

De vrijwilligers bij De Schoolbrug worden voornamelijk ingezet als taalassistenten en om de kinderopvang tijdens ouderbijeenkomsten te verzorgen. Regelmatig komen vrijwilligers samen om uit te wisselen en van elkaar te leren. Ze vormen een onmisbare schakel in onze werking, en elk jaar verrassen we hen met een vrijwilligersfeest.

Laura VereeckenVrijwilligers