De Leertrein

  Huiswerk / Leerkrachten / Leren / Ouders / Studenten

Studenten Lerarenopleiding en Sociaal Werk bezoeken leerlingen uit de lagere school gedurende 10 à 12 weken om de ouders te ondersteunen. Hierbij creëren ze een leerondersteunend klimaat voor hun kind. We brengen een goede communicatie op gang tussen school, ouders en kind. Dankzij dit project worden de toekomstige leerkrachten voorbereid op het lesgeven in een grootstedelijke context.

voltaDe Leertrein

KAAP

  Kinderopvang / Ouders / Taal

Werken aan ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid, daarvoor staat Kaap. Binnen dit project wordt het Nederlands ingezet als middel om ouders meer te betrekken bij het schoolleven van hun kinderen. Lesgevers komen twee keer per week samen met de ouders om rond schoolse thema’s te werken. Ouders organiseren binnen hun lessen ook activiteiten op school (projectwerk) zodat ze hun nieuw verworven woordenschat kunnen oefenen in de praktijk. Het schoolteam leert de ouders beter kennen  om zo hun ouderwerking af te stemmen op hun ouders.

voltaKAAP

Samen School Maken

  Leren / Ouders

In samenwerking met Vorming Plus bieden we een traject aan dat scholen op weg helpt om zelfstandig een oudergroep te organiseren. Tijdens 15 ouderbijeenkomsten krijgt de school de kans om de nodige kennis en vaardigheden op te doen om zelfstandig aan de slag te gaan.  

voltaSamen School Maken

Alle ouders aan zet

  Leerkrachten / Ouders

Samen met de school organiseren we ontmoetings- en participatiemomenten voor ouders. We werken een aanbod uit dat ingaat op de noden van beide partijen.

voltaAlle ouders aan zet

Kies Raak!

  Leerkrachten / Ouders / Studiekeuze

Kies Raak!, twee korte, krachtige en eenvoudige woorden die staan voor twee uitdagingen. Ten eerste de uitdaging om ervoor te zorgen dat ieder kind of jongere met zijn talenten ten volle tot ontplooiing komt. Ten tweede de uitdaging om de ouders van deze kinderen maximaal te ondersteunen en te betrekken bij het proces van studie- en schoolkeuze. Kies Raak! bevat uitgewerkte methodieken, activiteiten en materialen rond de overgang van het lager naar het secundair onderwijs en de doorstroom van de eerste graad naar de tweede graad in het secundair onderwijs. …

voltaKies Raak!

Vorming op maat

  Leerkrachten / Leren

De Schoolbrug biedt heel wat vormingen op maat aan van onderwijs in grootstedelijke context. De vormingen kunnen aangepast worden: van (personeels)vergaderingen, netwerkoverleg en pedagogische studiedagen tot het ontwikkelen en implementeren van materialen en methodieken.

voltaVorming op maat

Vrijwilligers

  Kinderopvang / Taal

De vrijwilligers bij De Schoolbrug worden voornamelijk ingezet als taalassistenten en om de kinderopvang tijdens ouderbijeenkomsten te verzorgen. Regelmatig komen vrijwilligers samen om uit te wisselen en van elkaar te leren. Ze vormen een onmisbare schakel in onze werking, en elk jaar verrassen we hen met een vrijwilligersfeest.

Laura VereeckenVrijwilligers