KAAP

  Kinderopvang / Ouders / Taal

Werken aan ouderbetrokkenheid en taalvaardigheid, daarvoor staat Kaap. Binnen dit project wordt het Nederlands ingezet als middel om ouders meer te betrekken bij het schoolleven van hun kinderen. Lesgevers komen twee keer per week samen met de ouders om rond schoolse thema’s te werken. Ouders organiseren binnen hun lessen ook activiteiten op school (projectwerk) zodat ze hun nieuw verworven woordenschat kunnen oefenen in de praktijk. Het schoolteam leert de ouders beter kennen  om zo hun ouderwerking af te stemmen op hun ouders.

voltaKAAP

Kies Raak!

  Leerkrachten / Ouders / Studiekeuze

Kies Raak!, twee korte, krachtige en eenvoudige woorden die staan voor twee uitdagingen. Ten eerste de uitdaging om ervoor te zorgen dat ieder kind of jongere met zijn talenten ten volle tot ontplooiing komt. Ten tweede de uitdaging om de ouders van deze kinderen maximaal te ondersteunen en te betrekken bij het proces van studie- en schoolkeuze. Kies Raak! bevat uitgewerkte methodieken, activiteiten en materialen rond de overgang van het lager naar het secundair onderwijs en de doorstroom van de eerste graad naar de tweede graad in het secundair onderwijs. …

voltaKies Raak!

ANker

  Huiswerk / Studenten / Taal

Studenten van de lerarenopleiding begeleiden op woensdagnamiddag anderstalige nieuwkomers bij hun schoolopdrachten. Op deze manier worden de studenten bewust van de problematiek van anderstalige nieuwkomers zodat ze later op het werkveld de nodige ondersteuning en aandacht kunnen geven aan deze doelgroep. Daarnaast leren de studenten hun eigen vak op een laagdrempelige en aangepaste manier te brengen aan taalzwakke leerlingen.

voltaANker

Van chaos naar zen

  Leerkrachten / leerlingen / Leerlingenparticipatie

Leerlingen en leerkrachten gaan samen aan de slag voor een aangename klassfeer. Er wordt gewerkt aan verbinding tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling. Dit niet per definitie vanuit een probleemsituatie, maar ook preventief. Van chaos naar zen bevat uitgewerkte methodieken en materialen die inzetten op zelfreflectie en inlevingsvermogen, alsook aanzetten tot conversatie omtrent welbevinden en schoolgerelateerde thema’s.

voltaVan chaos naar zen

Overstap Hoger Onderwijs

  Studiekeuze

Overstap Hoger Onderwijs en de school organiseren specifieke activiteiten voor haar studenten om hen voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan. Een doordachte studiekeuze maken is hier een onderdeel van. Mogelijke activiteiten zijn studiekeuzegesprekken, infomomenten en getuigenissen. Ook de ouders worden betrokken tijdens het proces.

voltaOverstap Hoger Onderwijs

Vorming op maat

  Leerkrachten / Leren

De Schoolbrug biedt heel wat vormingen op maat aan van onderwijs in grootstedelijke context. De vormingen kunnen aangepast worden: van (personeels)vergaderingen, netwerkoverleg en pedagogische studiedagen tot het ontwikkelen en implementeren van materialen en methodieken.

voltaVorming op maat

Vrijwilligers

  Kinderopvang / Taal

De vrijwilligers bij De Schoolbrug worden voornamelijk ingezet als taalassistenten en om de kinderopvang tijdens ouderbijeenkomsten te verzorgen. Regelmatig komen vrijwilligers samen om uit te wisselen en van elkaar te leren. Ze vormen een onmisbare schakel in onze werking, en elk jaar verrassen we hen met een vrijwilligersfeest.

Laura VereeckenVrijwilligers