Terug naar het overzicht Secundair onderwijs

Van chaos naar zen

  Leerkrachten / leerlingen / Leerlingenparticipatie

Leerlingen en leerkrachten gaan samen aan de slag voor een aangename klassfeer. Er wordt gewerkt aan verbinding tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling. Dit niet per definitie vanuit een probleemsituatie, maar ook preventief. Van chaos naar zen bevat uitgewerkte methodieken en materialen die inzetten op zelfreflectie en inlevingsvermogen, alsook aanzetten tot conversatie omtrent welbevinden en schoolgerelateerde thema’s.

Tijdens de sessies zijn de leerlingen dichter naar elkaar toegegroeid. Je merkt dat ze respect hebben voor elkaars verhalen.

voltaVan chaos naar zen