Terug naar het overzicht Hoger onderwijs

Terug naar het overzicht Kleuteronderwijs

Terug naar het overzicht Lager onderwijs

Terug naar het overzicht Secundair onderwijs

Vorming op maat

  Leerkrachten / Leren

De Schoolbrug biedt heel wat vormingen op maat aan van onderwijs in grootstedelijke context. De vormingen kunnen aangepast worden: van (personeels)vergaderingen, netwerkoverleg en pedagogische studiedagen tot het ontwikkelen en implementeren van materialen en methodieken.

Na deze studiedag weet ik beter hoe ik anderstalige ouders moet benaderen. (leerkracht)

voltaVorming op maat